Beperkt Casco Motorverzekering

Met deze motorverzekering bent u verzekerd voor WA en voor schade aan uw eigen motor. U krijgt een vergoeding voor schade door brand, storm en hagel. Maar ook bij diefstal en joyriding of schade aan uw helm, kleding en bagage.

Waar bent u voor verzekerd bij Beperkt Casco?

Bij Beperkt Casco bent u verzekerd voor schade aan uw motor en accessoires die plotseling is ontstaan. En u kon deze schade niet van tevoren verwachten. U bent verzekerd in de volgende situaties:

 • Uw motor heeft schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag. Maar deze schade mag niet ontstaan door botsen, slippen, het van de weg raken of te water raken;
 • Uw motor heeft schade door (een poging tot) diefstal, inbraak of verduistering;
 • Uw motor heeft schade door iemand die er op rijdt zonder uw toestemming;
 • Uw motor heeft schade door storm;  
 • Uw auto heeft schade door hagel of door natuurgeweld zoals een lawine of overstroming;
 • U had een botsing met dieren; 
 • Uw motor krijgt schade tijdens het transport van een transportbedrijf;
 • Uw (elektronische) sleutels worden gestolen.

Waar bent u niet voor verzekerd bij Beperkt Casco?

U bent niet verzekerd in de volgende situaties:

 • U kunt de motor niet meer gebruiken;
 • U gaat niet zorgvuldig met de motor of sleutels om. Bijvoorbeeld: als u de sleutels in de motor laat liggen, de motor niet op slot staat, of u de sleutels niet in een goed afgesloten ruimte heeft achtergelaten;
 • U heeft uw motor niet op slot gezet met de standaard sloten en een ART categorie 4 goedgekeurd slot;
 • U heeft niet voldaan aan de aanvullende beveiligingseisen;
 • U heeft gevolgschade door een botsing met dieren.

In de Voorwaarden Unigarant Motorverzekering MTR UGC vindt u een compleet overzicht

U kunt met de Unigarant Motorverzekering ook kiezen voor de basisdekkingen Wettelijke Aansprakelijkheid en Volledig Casco.

Bereken nu uw premie