Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Unigarant met zorg samengesteld. Toch kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, informatie of adviezen.

De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website kan niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. Aan de informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Voor verzekeringen geldt dat de polis en polisvoorwaarden altijd bepalend zijn voor de relatie tussen u en Unigarant N.V. of UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.  Als u vragen heeft over de informatie op deze website of over uw polis of polisvoorwaarden kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Unigarant niet aansprakelijk 

Unigarant N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van op deze website vermelde gegevens, informatie en/of algemene adviezen. Evenmin is Unigarant verantwoordelijk en aansprakelijk voor via links (met onze website) verkregen informatie op externe websites.

Persoonsgegevens

Bent u benieuwd hoe we met uw persoonsgegevens omgaan? En wilt u snel weten welke persoonsgegevens we voor welk doel vastleggen? Klik dan hier.

Disclaimer e-mail

Een door Unigarant verzonden e-mailbericht (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde(n). Wilt u direct contact met de afzender opnemen indien een e-mailbericht bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval het bericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.

Wij behouden ons het auteursrecht voor op een e-mailbericht en andere door ons gecreëerde documenten. Wij behouden ons het recht voor om onszelf te presenteren als auteurs van en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud van e-mailberichten en/of daarmee verzonden documenten.

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.