Heeft u vragen over de situatie in Israël/de Palestijnse gebieden en uw verzekering? Bekijk onze veel gestelde vragen.

Copyright

Wilt u iets van deze website kopiëren, vermenigvuldigen of openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier? 

Dat mag alleen met schriftelijke toestemming van Unigarant N.V. Neem hiervoor contact met ons op.