Volledig Casco Motorverzekering

Heeft u een motorverzekering afgesloten met de dekking Volledig Casco? Dan krijgt u dezelfde vergoedingen als bij WA en Beperkt Casco. Daarnaast vergoeden wij schade door een aanrijding of vandalisme.

Waar bent u voor verzekerd bij Volledig Casco?

Bij Volledig Casco is uw motor, de bijbehorende accessoires, helm, kleding en bagage verzekerd voor schade die plotseling ontstaat. En u kon deze schade niet vantevoren verwachten. U bent verzekerd in de volgende situaties:

 • Uw motor heeft schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag. Deze schade is niet ontstaan doordat u botst, slipt, van de weg raagt of in het water raakt;
 • U had uw motor op slot gezet met het standaard slot en een ART categorie 4 goedgekeurd slot. En u had voldaan aan de verplichte beveiligingseisen. Ondanks deze maatregelen heeft uw motor schade door diefstal, inbraak, verduistering, of iemand rijdt in uw auto zonder uw toestemming;
 • Uw motor heeft schade door hagel, storm, natuurgeweld zoals lawine of overstroming;
 • Uw motor heeft schade door storm. Daarmee bedoelen wij de schade veroorzaakt door voorwerpen die rondvliegen of vallen. Of schade doordat uw motor omwaait;
 • U had een botsing met dieren. Ook de gevolgschade is verzekerd;
 • Uw motor krijgt schade tijdens het transport door een transportbedrijf;
 • U heeft schade nadat u slipt, botst of van de weg raakt of in het water raakt. Het maakt daarbij niet uit hoe dat komt; 
 • Uw motor heeft schade door vandalisme;
 • Uw motor heeft schade door een andere oorzaak die van buitenaf komt.

Waar bent u niet voor verzekerd bij Volledig Casco?

Bij Volledig Casco bent u niet verzekerd in de volgende situaties:

 • U kunt de auto motor meer gebruiken;
 • U gaat niet zorgvuldig om met uw motor of sleutels. Bijvoorbeeld: als u de sleutels in de motor hebt laat zitten of de sleutels ergens anders dan in een goed afgesloten ruimte heeft achtergelaten;
 • U heeft uw motor niet op slot gezet met de standaard sloten en een ART categorie 4 goedgekeurd slot. En u heeft niet voldaan aan de verplichte beveiligingseisen;
 • Uw illegale accessoires worden gestolen;
 • Uw interieur aan de zijspan is beschadigd, omdat u het niet op tijd heeft afgedekt; 
 • Uw motor heeft schade door bevriezing;
 • Uw motor is niet goed onderhouden. Daardoor beschadigt uw motor;
 • Uw motor heeft schade (herstelkosten) door slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten;
 • U heeft schade dat is ontstaan door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en chemische aantasting, krassen, schrammen, kleine deuken en andere oppervlakkige beschadigingen. Deze schade heeft geen invloed op het gebruik van uw motor;
 • Uw motor staat zes maanden aaneengesloten buiten Nederland. En uw motor veroorzaakt schade;
 • U heeft schade aan uw banden. Deze schade is wel verzekerd als gelijktijdig ook andere schade aan de motor is ontstaan;
 • U heeft schade dat bestaat uit oppervlakkige lakbeschadigingen;
 • U heeft schade omdat u verkeerde brandstof heeft getankt;
 • U heeft schade aan helm, kleding en bagage omdat u er niet zorgvuldig mee omgegaan bent. Dat betekent dat u de helm, kleding en bagage op een veilige plaats moet bewaren. Daarnaast moet u maatregelen nemen om diefstal en beschadiging zoveel mogelijk te voorkomen.

Naast de basisdekking Beperkt Casco kunt u met de Unigarant Motorverzekering ook kiezen voor de basisdekkingen Wettelijke Aansprakelijkheid en Beperkt Casco.

Bereken nu uw premie