15% van alle herstelwerkzaamheden in 2023 duurzaam uitgevoerd

Van alle herstelacties die we jaarlijks uitvoeren, is dit jaar 15% duurzaam uitgevoerd. Het exacte aantal is 7.734, maar dit stijgt nog tot het eind van het jaar. In vergelijking met vorig jaar is dit een stijging van het percentage van 5% naar 15% duurzame herstelacties. De CO2-besparing die we hiermee in 2023 hebben behaald is 195.000kg CO2-impact*. Dit staat gelijk aan 100 keer rond de aarde rijden in een benzineauto.

Berber van der Weide, beleidsmedewerker duurzaamheid Unigarant en genomineerd als talent door vakblad AM, geeft in deze video een korte toelichting op de behaalde resultaten.

Een aantal voorbeelden van duurzaam schadeherstel is het leveren gratis beschermglas na schermreparatie bij mobiele telefoons om toekomstige schade voorkomen, het plaatsen van circulair glas bij ruitschade aan de woning en het gebruiken van luchtdrogende lakken bij lakschade aan auto’s.

Veel dank zijn we ook verschuldigd aan al onze herstelpartners. Zonder hen hadden we dit resultaat niet behaald!

* Naast koolstofdioxide (CO2) worden ook andere broeikasgassen meegeteld. Dit zijn lachgas (N2O, distikstofoxide), methaan (CH4) en de fluorhoudende gassen (F-gassen). Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-impact.