Wie zorgt er bij Unigarant voor de bescherming van uw gegevens?

Natuurlijk gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Binnen Unigarant ondersteunt de afdeling compliance ons daarbij.

De bescherming van uw gegevens is de taak van onze compliance-officers. Ze zijn ook de ‘functionaris voor de gegevensbescherming’ die:

  • binnen ons bedrijf toezicht houdt of wij ons aan de wet houden;
  • ons adviseert hoe wij uw persoonsgegevens beschermen;
  • de contactpersoon is voor de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • uw vragen kan beantwoorden of klachten rondom privacy in behandeling neemt.

Vraag of klacht?

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de inhoud van de privacyverklaring? Heeft u een klacht over de registratie van uw persoonsgegevens? Of vermoedt u dat er een beveiligingsincident (een zogenoemd ‘datalek’) heeft plaatsgevonden? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@unigarant.nl of stuur een brief naar Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen.

Terug