Welke informatie vindt u in het register persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die we verzamelen hebben we in kaart gebracht en vastgelegd in een register. Een deel van dit register is openbaar. U kunt het hier downloaden.

In het register kunt u lezen:

  • welke persoonsgegevens we van u vastleggen;
  • voor welke doelen we uw gegevens vastleggen;
  • wie uw gegevens ontvangen;
  • hoe lang we uw gegevens bewaren.

Terug