Landelijke databank

In sommige gevallen geven wij uw gegevens ook door aan Stichting CIS. Deze stichting houdt een databank bij van alle gemelde schades en verzekeringsfraudes in Nederland. Dus niet alleen van ons, maar ook van alle andere verzekeraars in Nederland. Als u een verzekering bij ons aanvraagt of een schade meldt, kijken wij of er informatie van u in de databank staat.

Waarom is het CIS er?

Het CIS slaat uw gegevens op. Hierdoor kunnen wij:

  1. risico’s beter inschatten en beheersen;
  2. bepalen of we iemand verzekeren. Hierdoor beperken we schades en kunnen we mensen weigeren die fraude hebben gepleegd;
  3. verzekeringsfraude en verzekeringscriminaliteit ontdekken, voorkomen en bestrijden;
  4. gegevens uitwisselen met andere verzekeraars en met politie en justitie.

Wij doen dit, zodat we onze premies laag kunnen houden en zodat we voldoende geld hebben om schade te vergoeden.

Wanneer legt het CIS uw gegevens vast?

Het CIS verwerkt uw persoonsgegevens in drie situaties:

  • Als u een schade heeft gemeld. In de CIS databank staan alle schademeldingen die bij verzekeraars en tussenpersonen worden gemeld. Het maakt daarbij niet uit wie schuld heeft aan de schade of dat een schade niet wordt vergoed. Het gaat er alleen maar om dat iemand een schade meldt op zijn verzekering. Bij iedere schademelding registreert CIS de feiten en de persoonsgegevens van de personen die betrokken zijn bij de schade.;
  • Als uw gegevens zijn opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR). In dit register staan gegevens van personen en bedrijven die bijvoorbeeld verzekeringsfraude hebben gepleegd. Ook staan hier gegevens in van personen die niet de waarheid vertelden bij de aanvraag van een nieuwe verzekering. Bijvoorbeeld over hun verzekeringsverleden of over hun strafrechtelijk verleden. De registratie in het EVR valt onder de regels van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) ;
  • Als de rechter heeft bepaald dat u (tijdelijk) geen motorrijtuig mag besturen. Dit heet een ontzegging van de rijbevoegdheid. De overheid levert uw informatie dan aan het CIS, dat doen wij niet.

Uw gegevens bij het CIS inzien en laten corrigeren

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die wij naar het CIS sturen juist en volledig zijn. U mag uw gegevens bij het CIS altijd inzien. Kloppen uw gegevens bij CIS niet?  Dan kunt u de verkeerde registratie laten aanpassen. Dit doet u door een bericht te sturen naar het CIS. Meer informatie over het CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.

Meer informatie over het Verbond van Verzekeraars vindt u op www.verzekeraars.nl.

Terug