Pechhulp camperverzekering

Heeft u een volledig cascodekking afgesloten en komt u met uw camper in het buitenland langs de weg te staan? Dan helpen wij u graag. Neem altijd eerst contact op met de ANWB Alarmcentrale. U krijgt dan passende hulp.

Wij vergoeden maximaal € 250,- per schadegebeurtenis als u in het buitenland langs de weg tot stilstand komt als gevolg van pech. De kosten van onderdelen en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Bereken nu uw premie