Gedeeltelijk Casco Camperverzekering

Heeft u een Unigarant Camperverzekering met de basisdekking Gedeeltelijk Casco afgesloten? Dan bent u verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en schade aan uw eigen camper.

Waar bent u voor verzekerd bij Gedeeltelijk Casco?

Bij Gedeeltelijk Casco bent u verzekerd voor schade die plotseling is ontstaan. En u kon deze schade niet van tevoren verwachten. U bent verzekerd in de volgende situaties:

 • Uw camper heeft schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag. Maar deze schade mag niet ontstaan door botsen, slippen, het van de weg raken of te water raken;
 • Uw camper heeft schade door (een poging tot) diefstal, inbraak of verduistering;
 • Uw camper heeft schade door iemand die er in rijdt zonder uw toestemming;
 • Uw camper heeft schade die is ontstaan in de periode dat uw camper was gestolen;
 • Uw camper heeft schade door storm. Daarmee bedoelen wij de schade veroorzaakt door voorwerpen die rondvliegen of vallen. Of schade doordat uw camper omwaait;
 • Uw camper heeft schade door hagel of door natuurgeweld zoals een lawine of overstroming;
 • U had een botsing met dieren. Maar u bent niet verzekerd voor de gevolgschade;
 • Uw camper krijgt schade tijdens het transport van een transportbedrijf;
 • De ruiten van uw camper breken of barsten;
 • Uw (elektronische) sleutels worden gestolen.

Waar bent u niet voor verzekerd bij Gedeeltelijk Casco?

U bent niet verzekerd in de volgende situaties:

 • U kunt de camper niet meer gebruiken;
 • U gaat niet zorgvuldig met de camper of sleutels om. Bijvoorbeeld: als u de sleutels in de camper laat liggen, de camper niet op slot staat, u spullen in het zicht in de camper laat liggen, of u de sleutels niet in een goed afgesloten ruimte heeft achtergelaten;
 • Uw interieur is beschadigd, omdat u het (gedeeltelijk) open dak niet op tijd heeft dichtgedaan;
 • Uw camper krijgt schade zoals schrammen, krassen of lakschade tijdens transport;
 • Uw camper heeft schade (herstelkosten) door gebreken, zoals slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Bekijk voor een volledig overzicht de Voorwaarden Unigarant Camperverzekering

Naast Gedeeltelijk Casco kunt u met de Unigarant Camperverzekering ook kiezen voor de basisdekkingen Wettelijke Aansprakelijkheid en Volledig Casco.

Bereken nu uw premie