Gedeeltelijk Casco Autoverzekering

Is uw auto ouder dan zeven jaar? Dan adviseren wij u om te kiezen voor onze Autoverzekering met de dekking Gedeeltelijk Casco. U bent dan verzekerd voor WA en voor schade aan uw eigen auto. U krijgt een vergoeding voor schade door brand, storm, ruitschade, of een botsing met dieren. Maar ook bij diefstal en joyriding. Daarnaast profiteert u bij schade van de Unigarant Schadeservice.

Waar bent u voor verzekerd bij Gedeeltelijk Casco?

Bij Gedeeltelijk Casco bent u verzekerd voor schade die plotseling is ontstaan. En u kon deze schade niet van tevoren verwachten. U bent verzekerd in de volgende situaties:

 • Uw auto heeft schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag. Maar deze schade mag niet ontstaan door botsen, slippen, het van de weg raken of te water raken;
 • Uw auto heeft schade door (een poging tot) diefstal, inbraak of verduistering;
 • Uw auto heeft schade door iemand die er in rijdt zonder uw toestemming;
 • Uw auto heeft schade die is ontstaan in de periode dat uw auto was gestolen;
 • Uw auto heeft schade door storm. Daarmee bedoelen wij de schade veroorzaakt door voorwerpen die rondvliegen of vallen. Of schade doordat uw auto omwaait;
 • Uw auto heeft schade door hagel of door natuurgeweld zoals een lawine of overstroming;
 • U had een botsing met dieren. Maar u bent niet verzekerd voor de gevolgschade;
 • Uw auto krijgt schade tijdens het transport van een transportbedrijf;
 • De ruiten van uw auto breken of barsten;
 • Uw (elektronische) sleutels worden gestolen.

Waar bent u niet voor verzekerd bij Gedeeltelijk Casco?

U bent niet verzekerd in de volgende situaties:

 • U kunt de auto niet meer gebruiken;
 • U gaat niet zorgvuldig met de auto of sleutels om. Bijvoorbeeld: als u de sleutels in de auto laat liggen, de auto niet op slot staat, u spullen in het zicht in de auto laat liggen, of u de sleutels niet in een goed afgesloten ruimte heeft achtergelaten;
 • Uw illegale accessoires worden gestolen;
 • Uw interieur is beschadigd, omdat u het (gedeeltelijk) open dak niet op tijd heeft dichtgedaan;
 • Uw auto heeft schade door bevriezing;
 • U heeft uw auto niet goed onderhouden. Daardoor beschadigt uw auto;
 • Uw auto is in beslag genomen door de overheid. Daardoor beschadigt uw auto;
 • De ruiten breken of barsten doordat u van de weg of in het water raakt, slipt of botst;
 • U laat uw ruit ergens anders repareren dan bij BOVAG autoruitherstelbedrijven of een ruithersteller die door ons is geselecteerd;
 • U heeft schade aan uw ruiten door krassen, vuil of oppervlakkige beschadigingen;
 • Uw auto heeft schade (herstelkosten) door gebreken, zoals slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

U kunt met de Unigarant Autoverzekering naast Gedeeltelijk Casco ook kiezen voor de basisdekkingen Wettelijke Aansprakelijkheid en Volledig Casco.

Bereken nu uw premie