No-claimkorting en schadevrije jaren

Om uw no-claimkorting of het aantal schadevrije jaren te berekenen bij uw Unigarant Autoverzekering, zijn er twee belangrijke tabellen:

  • De tabel schadevrije jaren. Deze bepaalt hoeveel schadevrije jaren u heeft.
  • De bonus/malustabel. Deze bepaalt hoeveel no-claimkorting u krijgt op uw premie.

Hoe werken de tabellen no-claimkorting en schadevrije jaren?

No-claimkorting en aantal schadevrije jaren bij een nieuwe autoverzekering

Wanneer u een nieuwe autoverzekering afsluit bij Unigarant, kijken wij eerst naar het aantal schadevrije jaren dat u heeft. Op basis daarvan bepalen we op welke trede u begint in de bonus/malus tabel. Op uw polis blad kunt u deze terugzien. Heeft u nog geen schadevrije jaren? Dan start u op trede 6 en ontvangt u meteen 35% no-claimkorting!

Veranderingen no-claimkorting en schadevrije jaren bij melden van schade

Wanneer u een schade meldt met uw Unigarant autoverzekering heeft u beide tabellen nodig. Iedere keer dat u een schade meldt, daalt u in de tabel schadevrije jaren. Ook daalt u in treden van de bonus/malustabel.

In de polisvoorwaarden kunt u zien in welke situaties de schade geen invloed heeft op de B/M trede en no-claimkorting.

Voorbeeld

Op uw polis blad ziet u dat u 5 schadevrije jaren heeft en op trede 11 van de bonus/malustabel staat. U heeft dus 65% no-claimkorting. Dan meldt u een schade. In de tabel schadevrije jaren valt u terug naar 0 schadevrije jaren en in de bonus/malustabel valt u terug naar trede 6. U krijgt op dit moment dus nog 35% no-claimkorting.

Wat gebeurt er met de no-claimkorting en schadevrije jaren bij overstap van verzekering

Wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar, dan heeft u alleen het aantal schadevrije jaren nodig. Dit aantal vindt u terug op het polis blad dat u krijgt bij de beƫindiging. Uw nieuwe verzekeraar bepaalt uw no-claimkorting aan de hand van deze schadevrije jaren.

Premie berekenen

Tabel schadevrije jaren

Schadevrije jaren

Nieuwe aantal schadevrije jaren na:

0 schades

1 schade

2 schades

3 schades

16 of meer

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

+1*

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-5

-5

-5

-5

-5

5

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

0

0

-1

-2

-3

-4

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

Na 4 of meer schades in een verzekeringsjaar daalt u naar -5 schadevrije jaren.

* U krijgt er 1 schadevrij jaar bij.

Bonus/malustabel

Bonus/malus

trede

Korting/ toeslag in %

Nieuwe Bonus/Malustrede na:

0 schades

1 schade

2 schades

3 schades

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

80

80

80

80

80

80

80

80

75

70

65

60

55

50

45

35

20

+10

+40

+40

+40

21

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Na 4 of meer schades in een verzekeringsjaar daalt u naar Bonus/Malus-trede 1.

Premie berekenen