Leveranciersvoorwaarden

Wilt u weten wat deze uitgangspunten zijn en hoe u leverancier kunt worden bij ons? Lees hieronder meer over onze leveranciersvoorwaarden.

Inkoopbeleid en proces

We werken samen met een groot aantal leveranciers. Professionele samenwerking met onze leveranciers zorgt voor nog meer kwaliteit en snelheid bij het kunnen bedienen van onze klanten. De kosten die samenhangen met inkoop van producten en diensten vormen een belangrijk onderdeel in de totale kostenstructuur. Professioneel inkopen draagt daarom ook direct bij aan ons resultaat. Wij zijn een  100% dochteronderneming van ANWB. Voor een deel kopen we zelf in maar voor een deel is er sprake van gezamenlijke inkoop.

Ons inkoopbeleid kent de volgende speerpunten:

  • Transparantie en objectiviteit
  • Integriteit en betrouwbaarheid
  • Eerlijke en gelijke kansen voor alle partijen (non-discriminatie)
  • Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  • Kostenbewust omgaan met besteding van geld
  • Focus op belang voor ANWB op de lange termijn

De afdelingen Inkoop en Service Contractmanagement zijn bij ons verantwoordelijk voor het leveranciersselectieproces, de onderhandelingen, het contracteren en het leveranciersmanagement. Bij ANWB is dat de afdeling Inkoopmanagement. Deze afdelingen zorgen ervoor dat alle inkoop processen transparant en integer verlopen en dat aandacht voor duurzaamheid bij alle aankopen wordt meegenomen.

Eisen aan toeleveranciers

Wij verwachten van onze leveranciers een actief en betrokken samenwerking met aandacht voor zowel innovatie, duurzaamheid en kostenbesparende oplossingen.

Natuurlijk gaan we er van uit dat onze leveranciers handelen volgens ethische, wettelijke en maatschappelijke normen en dat zij zich op een duurzame manier gedragen. Wij vragen daarom al onze leveranciers de gedragscode voor leveranciers te onderschrijven. In deze gedragscode zijn onder andere minimumeisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, werktijden, mensenrechten, kinderarbeid, corruptie en milieuvervuiling opgenomen.

Op alle aankopen van goederen en diensten door ANWB zijn de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.

Op alle aankopen van goederen en diensten door Unigarant zijn de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.

Hoe leverancier worden?

Wij werken voornamelijk samen met voorkeursleveranciers per inkoopsegment. Deze leveranciers worden geselecteerd door gestuurde inkooptrajecten. Transparantie en objectiviteit zijn uitgangspunt in deze trajecten.

Omdat we grote waarde hechten aan duurzaamheid, verwachten we dit ook van onze leveranciers. Naast economische en kwalitatieve factoren is MVO in alle inkooptrajecten daarom een belangrijk gunningscriterium. Van potentiële toeleveranciers wordt altijd verlangd dat zij inzage geven in hun eigen MVO-beleid en -prestaties.

We zoeken zelf actief naar leveranciers in de markt. Bij aanvang van ieder inkooptraject wordt beoordeeld welke leveranciers zich kwalificeren voor het selectieproces. Bedrijven die voldoen aan de gestelde criteria ontvangen een uitnodiging om deel te nemen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op via inkoop@unigarant.nl.