Beheerst belonen

Unigarant voert een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan aanvaardbaar is. Dat betekent dat de beloning van onze medewerkers bijdraagt aan de doeltreffendheid van onze risicobeheersing- en controlesysteem. Daarnaast kent de beloning van onze medewerkers geen componenten die het risico van onzorgvuldige behandeling van onze klanten verhogen.

Unigarant heeft haar beloningsbeleid opgesteld met inachtneming van Hoofdstuk 1.7 van de Wet op het financieel toezicht. Jaarlijks wordt het beloningsbeleid van Unigarant geëvalueerd en getoetst aan de wet- en regelgeving en wordt de feitelijke beloning getoetst aan het beloningsbeleid van Unigarant.

Unigarant hanteert de mogelijkheid van toekennen van een variabele beloning met als doelstelling om de motivatie en betrokkenheid te vergroten en de (uitzonderlijke) individuele en organisatiebrede prestatie te belonen. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor managementfuncties en commerciële functies. De variabele beloning is nooit hoger dan zoals vastgesteld in artikel 1:121 van de Wet op het financieel toezicht en wordt voor ten minste de helft gebaseerd op niet-financiële criteria.

Unigarant heeft géén bestuurders of  medewerkers die een totale jaarlijkse beloning ontvangen ter hoogte van het bedrag zoals vastgesteld in artikel 1:120 lid 2 sub a van de Wet op het financieel toezicht. Van het totaal aan lonen en salarissen in 2022 betrof 4,99% variabele beloning.

Het beloningsbeleid van Unigarant voorziet tenslotte in de mogelijkheid om variabele beloning geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele beloning ten grondslag liggende criteria of over de omstandigheden waarvan de variabele beloning afhankelijk was gesteld.