Is het extreem weer?

Is er sprake van schade door extreme weersomstandigheden zoals hevige sneeuwval of een storm?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder geven we antwoord op de meest voorkomende vragen bij schade door weersomstandigheden.

Vragen over het melden van uw schade

Hoe kan ik schade melden?

Heeft u schade? Dat is heel vervelend. Wij helpen u graag zo snel mogelijk verder. Als u uw schade direct online meldt, verzekert u zich van de snelste schadeafhandeling.

Dit kan via onze pagina schademelden.

Vragen over uw verzekeringen

Ik heb een opstal- en/of inboedelverzekering. Wat is verzekerd?

Storm

Opstal: heeft u schade door de storm aan uw woning? Dat is gedekt in de basisdekking 'Opstal'.

Inboedel: schade aan uw inboedel is gedekt in de basisdekking 'Inboedel'. Let op, de inboedel moet in het verzekerde pand staan. Schade aan tuinmeubilair en/of andere inboedel die buiten de woning stond (bijvoorbeeld in de tuin of op het balkon), valt niet onder de dekking.

Blikseminslag

Heeft u schade door blikseminslag? Dat is gedekt in de basisdekking 'Opstal' en de 'Inboedel'. Hieronder valt schade door:

 • rechtstreekse blikseminslag, en;
 • verspanning als gevolg van een inslag (inductie).

Neerslag

Het plotseling en onvoorzien binnendringen van neerslag (regen, sneeuw, smeltwater en hagel) in het woonhuis is verzekerd.
Ook neerslag dat binnen is gekomen door openstaande ramen, deuren en luiken is gedekt.

Overstroming

Schade die is veroorzaakt door een overstroming is niet verzekerd. Het maakt hierbij niet uit of de overstroming de oorzaak dan wel het gevolg is van die schadegebeurtenis.

Ik heb een autoverzekering. Wat is verzekerd?

Schade aan uw voertuig door storm is verzekerd, als u Gedeeltelijk- of Volledig casco verzekerd bent.

Wij vergoeden schade die veroorzaakt wordt door de storm rondvliegende of vallende voorwerpen. Hierbij kunt u denken aan takken en dakpannen die op een auto waaien.

Ik heb een bromfiets-/motorverzekering. Wat is verzekerd?

Bromfiets

Dekking Diefstal: uitsluitend de schade als gevolg van de door de storm rondvliegende of vallende voorwerpen. Schade door omvallen is niet gedekt.

Dekking Aanrijding:  (al dan niet gecombineerd met Diefstal) schade door omvallen én door rondvliegende voorwerpen is verzekerd.

Motor

Dekking Gedeeltelijk Casco
Dekking Gedeeltelijk casco: Schade als gevolg van de door de storm rondvliegende of vallende voorwerpen wordt vergoed.

Dekking Volledig Casco
Schade door rondvliegende of vallende voorwerpen én door omvallen is verzekerd. Het laatste heeft wel invloed op uw bonus/malus.

Ik heb een caravanverzekering. Wat is verzekerd?

Schade als gevolg van de storm en hagel is gedekt, als u hiervoor een extra dekking heeft aangevraagd. Dit staat op uw polisblad. U bent hiermee gedekt voor:

 • reparatie van de caravan;
 • de aan- en bijbouw;
 • de inventaris (als dat is meeverzekerd), of;
 • schadevergoeding bij totaalverlies.

Heeft u schade door blikseminslag? Deze schade valt onder de basisdekking. Hierbij denken we aan schade door een rechtstreekse blikseminslag en aan schade door overspanning als gevolg van een inslag (inductie).

Vragen over uw reisverzekering

Ik ben gestrand in het buitenland vanwege het slechte weer. Kan ik extra kosten verhalen op de reisverzekering?

Op basis van uw reisverzekering heeft u recht op vergoeding van extra kosten voor vervoer en verblijfskosten en telefoonkosten.

 • De vergoeding voor verblijfskosten is € 75,00 per persoon per dag.
 • De maximum vergoeding voor telefoonkosten voor gesprekken met derden (anders dan de ANWB Alarmcentrale) bedraagt € 250,00.
Ik ben gestrand in het buitenland wegens de weersomstandigheden. Kan ik mijn loonderving verhalen op de reisverzekering?

Nee, dit is niet verzekerd.

Vragen over uw annuleringsverzekering

Ik ben later aangekomen op mijn vakantieadres wegens de weersomstandigheden. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

U heeft recht op een vergoeding wanneer u door slechte weersomstandigheden uw eerste reisbestemming later bereikt dan gepland. U ontvangt alleen een vergoeding wanneer u per vliegtuig, bus, trein of boot reist. Als de heenreis meer dan 8 uur is vertraagd, heeft u recht op de volgende vergoeding:

 • Bij een vertraging van 8 tot 20 uur geldt een vergoeding van één dag;
 • Bij 20 tot 32 uur geldt een vergoeding van twee dagen;
 • Bij meer dan 32 uur worden er drie dagen vergoed.  

Let op: dit geldt alleen tijdens de heenreis of bij aankomst op de (vakantie)bestemming. 

Wij adviseren u ook contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij.

Mijn vlucht op de terugreis heeft vertraging. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, helaas is vertraging op de terugreis niet verzekerd.

Wij adviseren u ook contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij.

Ik wil mijn reis annuleren wegens de weersomstandigheden. Wat krijg ik vergoed?

De annuleringsverzekering biedt helaas geen dekking wanneer u de reis annuleert door slecht weer.

Mijn vlucht/reis is geannuleerd door de weersomstandheden. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, het annuleren van een reis wegens weersomstandigheden is niet verzekerd. Er is namelijk geen sprake van een verzekerd voorval. De annuleringsverzekering biedt dus geen dekking.

Wij adviseren u ook contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij.

Ik ben met de auto op reis gegaan maar heb mijn reisbestemming later bereikt dan de bedoeling was. Kan ik nu een deel van mijn betaalde reissom terugkrijgen?

Nee. U ontvangt geen vergoeding voor vertraging tijdens een reis met eigen vervoer.

Ik ga op vakantie met een vliegtuig maar door de weersomstandigheden kan ik de luchthaven niet op tijd bereiken en mis hierdoor mijn vlucht. Is dit verzekerd?

Nee, dit is helaas niet verzekerd.

Ik ben op vakantie maar kan niets doen door de weersomstandigheden. Heb ik recht op een vergoeding van mijn niet genoten dagen?

De annuleringsverzekering biedt geen dekking voor ongebruikte reisdagen door weersomstandigheden.

Door de weersomstandigheden is een onderdeel van een door mij zelf samengestelde reis uitgevallen. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Ja, het uitvallen van een onderdeel van een samengestelde reis is standaard verzekerd op de Doorlopende Annuleringsverzekering.
Heeft u een 'losse' (kortlopende) annuleringsverzekering afgesloten, dan is dit alleen verzekerd als u de optie Samengestelde reis heeft meeverzekerd.