Terug naar overzicht
Tweewiel 08 juni 2023

Branchebrede aanpak kan het tij rond fietsdiefstal keren

MicrosoftTeams-image (2).png

De schadelast als gevolg van fietsdiefstal is dermate toegenomen, dat onmiddellijke actie noodzakelijk is. De ANWB is initiatiefnemer van een systeemaanpak, waarbij stakeholders samen op meerdere fronten tegelijk aan oplossingen werken.

“De gemiddelde fietsprijs stijgt en de interesse voor fietsen neemt internationaal toe. Tegelijkertijd is de beveiliging vrijwel gelijk aan het niveau van tien jaar geleden. Dat alles trekt dieven aan. Het diefstalprobleem kostte de maatschappij inmiddels honderden miljoenen. Er zijn her en der al goedbedoelde initiatieven genomen, maar dat is niet genoeg. We moeten het tij gezamenlijk proberen te keren, anders komen we in een onhoudbare situatie terecht. Het diefstalprobleem zet immers onverminderd door”, zegt Marin Roos, directeur IT en Innovatie van de ANWB.

Marin-50 (1).jpg

Coalition of the willing
Op initiatief van de ANWB zijn allerlei betrokken partijen met uiteenlopende achtergronden en specifieke kennis met elkaar om tafel gegaan. Daarbij gaat het om verzekeraars, opsporingsdiensten, fabrikanten van fietsen en antidiefstaltechnologie en een keuringsinstantie. “Ons belangrijkste criterium bij de selectie van gesprekspartners was: ze moeten het onderwerp niet alleen interessant vinden, maar ook bereid zijn om tot actie over te gaan. We hebben nu een coalition of the willing die achter het idee staat en de handen vuil wil maken.”

“We moeten het tij gezamenlijk proberen te keren, anders komen we in een onhoudbare situatie terecht. Het diefstalprobleem zet immers onverminderd door”

Classificering
Er zijn interventies geformuleerd die samen een systeemaanpak vormen. Sommige kunnen vrij gemakkelijk uitgevoerd worden, andere vergen meer tijd. Eén van de interventies is de komst van classificering voor beveiligingssystemen met track & trace-modules. Die moet het kaf van het koren scheiden. “Daarbij kijken we ook naar de kwaliteit van de inbouw bij de fietsretail en de gekoppelde recoverydienst. Dit moet ertoe leiden dat e-bikes worden uitgerust met goede beveiligingssystemen die de kans op opsporing na diefstal groter maakt”, zegt Roos.

Startonderbreker
De betrokken partijen willen met goede technologie ook diefstal voorkomen. De gezamenlijke wens is een startonderbreker te ontwikkelen, zoals die in de auto-industrie al langer gewoon is. “Gaan dieven aan de haal met een e-bike, dan is die voor hen niet meer interessant doordat de motor niet meer functioneert. Voor de ontwikkeling van zo’n startonderbreker zijn we afhankelijk van motorfabrikanten. Vandaar dat we blij zijn dat een partij als Pon is aangehaakt; die heeft kortere lijnen met de leidende fabrikanten van ondersteuningstechnologieën.”

“We moeten ook zelf in de spiegel kijken en waar mogelijk een trendbreuk in de schadelast forceren.”

Compleet registratiesysteem
Marin Roos, directeur IT en Innovatie van de ANWB: "De classificering voor beveiligingssystemen moet de opmaat zijn naar de komst van een fietsregistratiesysteem. Op dit moment registreren we het alleen als een fiets verzekerd of gestolen is. Maar dat is niet genoeg”, zegt Roos. “Er is al vaker gesproken over een zogeheten positieve registratie, waarbij we inzichtelijk maken welke fietsen er in Nederland rondrijden en wie de eigenaren daarvan zijn. De komst van een classificering kan een belangrijke stap zijn naar een compleet registratiesysteem. Daarbij wordt immers vastgelegd op welke fiets welk type beveiligingssysteem zit.”

Data uitwisselen
Cruciaal is het dat zo veel mogelijk stakeholders vervolgens toegang hebben tot de informatie uit het registratiesysteem die voor hen relevant is. “Het komt voor dat een bij ons verzekerde fiets ’s ochtends wordt gestolen en ’s middags alweer bij een concurrerende verzekeraar wordt aangemeld voor een verzekering. Dat wil je niet. Nog zoiets: er worden op websites als Marktplaats vele fietsen aangeboden. We hopen dat er met de uitwisseling van data een diefstalcheck komt vóórdat een advertentie over een tweedehands fiets online komt.”

De stakeholders genereren zelf ook een schat aan data die interessant kan zijn voor andere partners binnen de systeemaanpak. Roos: “De politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme. Alleen ontbreekt het daar aan data. Onze verzekeringsproducten leggen diefstalpatronen bloot waarmee de politie wellicht iets kan. We zien momenteel bijvoorbeeld een snelle groei in bendes die fietsen koud stellen en deze vervolgens opvallend vaak over dezelfde as door transporteren naar het buitenland. Die gegevens moeten op de juiste plek komen.”

“De politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme. Alleen ontbreekt het daar aan data. Onze verzekeringsproducten leggen diefstalpatronen bloot waarmee de politie wellicht iets kan.”

Minder diefstal uit NS-stalling
Een andere interventie richt zich op de aanpak van diefstal uit NS-stallingen. Uit onderzoek van de NS blijkt dat veel fietsen verdwijnen via de nooduitgangen die vanwege de brandweervoorschriften geopend moeten blijven. “We hebben vastgesteld dat er veel valt te voorkomen als je voorzieningen treft om je fiets beter te verankeren aan de vloer. Alleen verkleinen die de stallingscapaciteit. We hebben daarom studenten gevraagd om mee te denken over een creatieve oplossing die niet zo veel ruimte inneemt en niet ten koste gaat van de veiligheid van de stalling.

Trendbreuk forceren
Tot slot vindt de ANWB dat fietsverzekeraars kritisch op zichzelf moeten zijn. Roos: “We moeten ook zelf in de spiegel kijken en waar mogelijk een trendbreuk in de schadelast forceren. Neem bijvoorbeeld de nieuwwaardegarantie van drie of vijf jaar waarmee verzekeraars elkaar beconcurreren. Die regeling aanpassen heeft impact op de schadelast. Het kan er ook voor zorgen dat consumenten bewuster met hun fiets omgaan. Als er geen nieuwwaarde wordt uitgekeerd, moeten zij ook wat bijbetalen.”

Marin Roos
Directeur Innovatie